11 กันยายน 2564 คพ. ผนึก สวทช. ใช้ ‘ซูเปอร์คอมพิวเตอร์’ คาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 รู้ล่วงหน้า 3 วัน

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6612750